אנחנו משנים כמה דברים

ותיכף תיכף באויר חזרה

ראול ולנברג 4, חולון